7. Nedjelja kroz godinu

1. RASPORED SVETIH MISA:

U radne dane misa je ujutro u 07.30 i to u ponedjeljak i subotu, a u ostale dane je uvečer u 18.00 sati. U Nedjelju su mise u 08.00 i u 11.00 sati u župnoj crkvi, a 09.30 sati u Đurićima. 

svaki dan pola sata prije mise je prilika za sv. ispovijed  

– u utorak Šenšataski pokret ima svoju pobožnost

– u četvrtak nakon mise je euharistijsko klanjanje 

– u petak nakon mise je pobožnost Božjem milosrđu 

– u subotu je molitva za nova svećenička i redovnička zvanja

2. U petak je naša „ VEČER MILOSRĐA“ Pozivam da iskoristimo ovo vrijeme od 20.00 do 23.00 sata i dođemo neko vrijeme provedemo pred svojim Bogom.

3. ŽUPNA KATEHEZA:

Srijeda u 16.00 sati je za 5.,6.,7., i 8., razred. Svi su obvezni doći. 

Petak u 15.00 sati 3. razred, budući prvopričesnici, a u 16.00 sati prošlogodišnji prvopričesnici, 4 razred.

Subota u 17.00 sati kandidati za krizmu 2. i 3. razred Srednje škole – imaju svoj susret.

4. SUSRET MLADIH je četvrtkom u pastoralnom centru u 20.30 sati.

5. U subotu 02. ožujka u 9.00 sati crkvu uređuje 4. grupa žena.