Tečaj priprave za brak

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

Župna kuća u Gunji:
Petak, 09. veljače 2018. u 19.00 sati.
Subota, 10. veljače 2018. u 19.00 sati.

Petak, 16. veljače 2018. u 19.00 sati.
Subota, 17. veljače 2018. u 19.00 sati.

Petak, 23. veljače 2018. u 19.00 sati.
Subota, 24. veljače 2018. u 19.00 sati.

I dvoje njih bit će jedno tijelo! (Mt 19,5)