13. Nedjelja kroz godinu

U iduću nedjelju sveta misa je samo u 08.00 sati za +Stjepana i Ljubicu Majačić.

 

 Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.

Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11, 25-30)