11. Nedjelja kroz godinu

1.  RASPORED SVETIH MISA U IDUĆEM TJEDNU:
Svete mise u iduću nedjelju su u 08.00 i 11.00 u župnoj crkvi i u 09.30 u Đurićima.

U ponedjeljak nema svete mise. U utorak, srijedu i petak mise su uvečer u 18.00 sati, a u četvrtak i subotu ujutro u 07.30 sati.

U Petak je svetkovina Presvetog Srca Isusova – Crkveni god u Brčkom.

U subotu je sv. Ivan Krstitelj – Crkveni god u Račinovcima

2. U subotu, 24. lipnja u 09.00 sati crkvu uređuje 5. grupa žena.