4. Vazmena nedjelja

1. Sljedeće nedjelje mise su prema ustaljenom rasporedu u 08.00 i 11.00 u župnoj crkvi i u 09.30 u Đurićima. Radnim danom svete mise su u 18.00 sati, osim ponedjeljka i subote kada su mise ujutro u 07.30 sati.

U ponedjeljak je sv. Juraj mučenik, crkveni zaštitnik u našoj filijali Đurići. Sveta misa je u 11.00 sati. Svi su dobrodošli.

U utorak je pobožnost trinaest utoraka svetome Antunu.

U srijedu je blagdan sv. Marka evanđeliste. Pod svetom misom je blagoslov žita i molitva za naša polja i urod.

Isti dan u srijedu – u 19.00 sati pozivam roditelje naših prvopričesnika na susret uoči Prve pričesti.

U četvrtak je euharistijsko klanjanje.

U petak je pobožnost Božjem milosrđu.

U subotu u 11.00 sati je misa na Šumanovcima za sve članove Šenštatskog pokreta. Svi su dobrodošli!

Svaki dan pola sata prije svete mise je prilika za svetu ispovijed.

2. ŽUPNA KATEHEZA:
Srijeda u 16.00 sati od 5. do 8. razreda – svi obavezno doći!
Petak u 15.00 sati budući prvopričesnici, a u 16.00 sati prošlogodišnji prvopričesnici.

3. Mladi imaju svoj susret u četvrtak u 20.30 sati.

4. U subotu 28. travnja u 09.00 sati – crkvu uređuje 2. grupa žena.