Prva korizmena nedjelja

1. Sljedeće nedjelje je 2. korizmena nedjelja i mise su u redovitim terminima, 08.00 i 11.00 sati u župnoj crkvi i u 09.30 u Đurićima.
U ponedjeljak i u subotu je misa ujutro u 07.30 sati, a u ostale dane uvečer u 18.00 sati.

Svakim danom pola sata prije mise je prilika za ispovijed.

U četvrtak je pričest pod obje prilike i nakon mise euharistijsko klanjanje.

2. Za idući tjedan izdvajamo:
Četvrtak – Katedra sv. Patra apostola – blagdan

3. Pobožnost križnog puta u našoj župi:

Nedjelja u 16.00 sati na Šumanovcima.
Srijeda u 17.30 sati u župnoj crkvi za svu djecu.
Četvrtak u 16.00 sati na Plitinama.
Petak u 16.00 sati u Đurićima i u 17.30 sati u župnoj crkvi.

Potičem i pozivam da se odazovemo na ovu tako lijepu pobožnost i pratimo Isusa na Njegovom križnom putu.

4. U četvrtak u 20.30 sati pozivam naše mlade na molitveni susret.

5. U subotu 24. veljače u 09.00 sati crkvu uređuje 2. grupa žena.