Krizma

Sakrament Svete potvrde ili Krizme primilo je u subotu,22.travnja 2017. godine u prepunoj župnoj crkvi sv. Jakova apostola u Gunji 52 krizmanika iz Gunje i filijale Đurići.

Djelitelj potvrde je bio mons. Luka Strgar, ravnatelj Doma za stare, nemoćne i bolesne svećenike u Đakovu koji je u svojoj homiliji poručio krizmanicima: „Dragi krizmanici, vi ste danas ovdje otvorena srca da primite Duha Svetoga da se nastani u vama sa svih sedam darova. Dakle, ne samo da dođe i prođe i da ga već sutra u vama ne bude nego da živi u vama. Kako ste do sada fizički rasli, intelektualno napredovali tako trebate rasti u dobroti i plemenitosti. Od vas se očekuje da za koju godinu preuzmete odgovornost u našem društvu i u našoj crkvenoj zajednici. A preuzeti odgovornost može samo dobar čovjek koji računa sa snagom božjom, onaj koji se koristi darovima Duha Svetoga a to je i znanje i jakost, pobožnost te osobito ljubav koju primamo od Boga.“

Na kraju svečanog misnog slavlja domaći župnik Živić je mons. Strgaru uručio prigodni dar a potom su svi krizmanici zajedno s njim,  domaćim župnikom i dekanom Mikićem zajednički se fotografirali za uspomenu na ovaj značajan dan.

Anto Gutić