USKRS

1. RASPORED SVETIH MISA IDUĆI TJEDAN:
U ponedjeljak u 09.00 na Šumanovcima, u 10.00 u Đurićima i u 11.00 na Plitinama

Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak su mise ujutro u 07.30 sati!

U subotu je u našoj župi Krizma u 10.30 sati, koju će primiti 53 kandidata.

U nedjelju su mise u malo drugačijem rasporedu, dakle u 08.00 sati i u 10.00 sati, a u 11.00 će biti u Đurićima jer je taj dan sv. Juraj – crkveni god u Đurićima.

2. U četvrtak u 19.00 sati, molim sve krizmanike da dođu u našu crkvu na susret s krizmateljem, koji će malo provjeriti njihovo poznavanje vjere. Iza toga susreta imat ćemo probu, gdje tko sjedi i kako se pristupa sakramentu Potvrde. Nakon toga svi krizmanici imat će ispovijed. Sakramentu ispovijedi mogu pristupiti i roditelji i kumovi. Ukoliko su se ispovijedili za Uskrs i nemaju potrebe ili su to učinili negdje drugdje – to je onda uredu.

KAKO SAM I NAJAVIO PODIJELA SAKRAMENTA KRIZME JE U SUBOTU U 10.30 SATI, A DJELITELJ JE MONS. LUKA STRGAR, KANONIK ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE.

3. Kako sam već prije najavio, u subotu, 29. travnja u našu župu dolaze mladi, a sada je već poznato da su to mladi iz Mostara njih 282 koje ćemo ugostiti u našoj župi. Taj dan imati ćemo na Šumanovcima i u našoj crkvi duhovni program,  nakon toga ćemo ih počastit ispred crkve, i kako već znamo prenoćit će kod nas jednu noć u obiteljima koje su se prijavile. Već sada ne sumnjam da ćemo se pokazati kao pravi domaćini. Od svih tražim zauzetost!

Molim sve mlade koji su se prijavili da će poći na SHKM u Vukovar, da Zlatku Nikolić uplate kotizaciju od 30 kn. 

4. U petak 21. travnja u 09.00 sati crkvu uređuje 4. grupa žena.

SRETAN USKRS!