OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

1. U nedjelju su svete mise su u redovitim terminima u 08.00 i u 11.00 sati u župnoj crkvi i u 09.30 u Đurićima. U ponedjeljak i u subotu su mise ujutro u 07.30 a, u ostale radne dane uvečer u 18.00 sati.
U četvrtak je euharistijsko klanjanje i pričest pod obje prilike!

Svaki dan pola sata prije mise je prilika za svetu  ispovijed!
2. U srijedu 01. ožujka je ČISTA SRIJEDA ILI PEPELNICA. Započinjemo sveto korizmeno vrijeme intezivne priprave za našu najveću kršćansku svetkovinu KRISTOVA USKRSNUĆA. Također nam Crkava taj dan zapovijeda strogi post i nemrs – i to svima od 14 – 60 godina života. Sveta misa s obredom pepeljenja je uvečer u 18.00 sati. Potičem da dođemo i tako na najbolji mogući način započnemo Korizmu. 

3. U petak pola sata prije svete mise je pobožnost Križnog puta. Također od 20.00 – 23.00 sata je naša „VEČER MILOSRĐA“. Potičem da dođemo i u molitvi i sabranosti barem neko vrijeme provedemo pred živom Bogom. Cijelo vrijeme svećenik je na raspolaganju za sakramenat ispovijedi.
4. ŽUPNA KATEHEZA: 
Srijedom  – 5. i 6. razred – 15.00 sati

Također srijedom – 7. i 8. razred – 16.00 sati

Petkom – 3. razred – BUDUĆI PRVOPRIČESNICI u  15.00 sati

Također petkom – 4. razred – u 16.00 sati

Subotom – 2. i 3. razred Srednje škole – budući krizmanici u 17.00 sati

Župna kateheza podrazumijeva i nedjeljnu svetu misu. Stoga molim odrasle članove obitelji da potičete djecu na vjerski odgoj i sve ono što im Crkva nudi, a pogotovo na nedjeljnu misu. Svi smo odgovorni za njihovu zemaljsku budućnost i još više za njihovu vječnost.

5. Župa Drenovci 27. i 28. svibnja organizira hodočašće u austrijsko Marijansko svetište Mariazell. Ako ima tko zainteresiran cijena puta i noćenja je 40 eura + 300 kn. Mogu se prijaviti u župni ured. Ima još 9 mjesta.
6. Naša župa do sada ima prijavljeno oko 300 osoba koje će doći u subotu 29. travnja i biti naši gosti. Oni će noćiti po našim obiteljima, a sutra dan polaze na SHKM u Vukovar. Od oni koji su prijavili da će primiti mlade, očekuje se da im osiguraju adekvatan krevet i mogućnost da mladi mogu obaviti svoje higijenske potrebe. Program koji će biti u našoj župi je u razradi i sve ćete na vrijeme čuti. Ukoliko ste u mogućnosti, moli bih da mladima osigurate također i jedan obrok. Ovaj tjedan svi koji su prijavili boravak mladih bit će osobno svi kontaktirani u vezi toga, a ako još  netko još želi primiti mlade mogu se prijaviti ovaj tjedan.
7. Susret mladih u našem pastoralnom centru je četvrtkom u 20.30 sati. 
8. U subotu 04. ožujka u 09.00 sati – crkvu uređuje 5. grupa žena.